Progressive collapse behavior of joints in steel moment frames involving reduced beam section Shell

توضیحات محصول

اتصال تیر به ستون RBS با المان Shell

در فیلم آموزش قبل مدل ( WUF-W-RBS-50-170-23) با استفاده از المان Solid مدل سازی و تحلیل شد. در این فیلم آموزشی مدل (W-75-130-23) اتصال تیر به ستون RBS با المان Shell مدل سازی و تحلیل شده است. تفاوت این دو مدل به غیر از نوع المان، مشخصات هندسی ناحیه RBS می باشد. از آنجایی که پژوهشگران و مهندسین سازه بهتر است هر دو روش مدل سازی و تحلیل را فراگیرند این فیلم آموزشی تهیه شد.

در این فیلم آموزشی برای تیر، ستون و سخت کننده ها از المان S4R در مش بندی استفاده شده است. یکی از مزایای شبیه سازی  اتصال تیر به ستون RBS با المان Shell، ساده تر بودن نحوه مدل سازی و مش بندی می باشد.

آموزش مدل سازی اتصال تیر به ستون فولادی RBS با المان Solid

دانلود مقاله

مقدمه

تا قبل از وقوع زلزله 1994 نورثریج (Northridge) تصور بر این بود که استفاده از قابهای خمشی ویژه و اتصال تیر به ستون با جوش کامل، در صورت رعایت اصول فنی در طرح و اجرای سازه های فولادی، باعث آن میشد که این سازهها در زلزله عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهند. استفاده گسترده از این سیستم به این دلیل بود که تصور میشد که این نوع اتصالات ظرفیت تغییر شکل پلاستیک بالایی دارند، اما وقوع زلزله های نورثریج آمریکا و کوبه (Kobe) ژاپن سبب گردید تا بسیاری از اتصالات گیردار تیر به ستون، شکست ترد را تجربه کنند. پس از وقوع این زمین لرزه ها، پژوهشهای آزمایشگاهی گسترده ای به منظور مقاوم سازی و افزایش شکلپذیری اتصالات انجام شد و تعداد زیادی از اتصالات اصلاح شده، پیشنهاد گردید. اتصال تیر به ستون RBS یکی از اتصالات نوین فولادی می باشد که منظور کنترل محل تشکیل مفاصل پلاستیک مطرح شده است.

تصاویر مدل اجزاء محدود

در ادامه تصاویری از مش بندی، توزیع تنش، حذف المان در ناحیه RBS و مقایسه نتایج در مدل اجزاء محدود اتصال تیر به ستون RBS با المان Shell نشان داده شده است.

مش بندی مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS با المان Shell

مش بندی مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS با المان Shell

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS با المان Shell

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS با المان Shell

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS با نمونه آزمایشگاهی

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون RBS با المان Shell با نمونه آزمایشگاهی

 


آنچه در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید کرد

 • آموزش نحوه استخراج دیتا از مقالات مرتبط
 • آموزش نحوه مدل سازی المان ها در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس
 • آموزش نحوه معرفی مشخصات مصالح و آسیبهای فولاد
 • آموزش نحوه اتصال تیر به ستون با استفاده از قید های موجود در آباکوس
 • آموزش نحوه برش تیر در ناحیه RBS در المان Shell
 • آموزش تعریف خروجی های مورد نیاز و انتخاب حلگر مناسب جهت تحلیل مدل
 • آموزش پارتیش بندی صحیح و مش بندی مدل اجزاء محدود
 • آموزش نحوه خروجی گرفتن از آباکوس و مشاهده خروجی های تعریف شده در ماژول Step
 • مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود با نمونه آزمایشگاهی

محتوای پکیج آموزشی

 • فیلم آموزشی از صفر تا صد مدل سازی، تحلیل و مقایسه نتایج
 • فایل آباکوس مدل اجزاء محدود
 • فایل اکسل مشخصات مصالح
 • فایل اکسل مقایسه نتایج

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید