Finite-Element Simulation of Posttensioned Steel Connections with Bolted Angles under Cyclic Loading

توضیحات محصول

اتصال فولادی پیش تنیده

اتصال فولادی پیش تنیده یکی از اتصالات نوین تیر به ستون در سازه های فولادی می باشد که باعث ایجاد حرکت گهواره ای در سازه و عدم تشکیل مفاصل پلاستیک در المان های سازه ای تیر و ستون می شود. در این اتصالات برای ایجاد حرکت گهواره ای از کابل های فولادی استفاده می شود. در این پکیج آموزشی یک نمونه از پژوهش انجام شده توسط مرادی و همکاران در سال 2015 مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله تحت عنوان شبیه سازی اجزا محدود اتصالات فولادی پیش تنیده با نبشی های پیچ شده تحت اثر بار رفت و برگشتی می باشد.

همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده است، در این اتصالات نبشی ها به عنوان فیوز عمل میکند و با ایجاد تنش های تسلیم در آن انرژی ورودی به سازه را جذب میکند. کابل های فولادی نقش بازگردانی سازه را به حالت اولیه (حرکت گهواره ای) ایفا میکنند. اتصال فولادی پیش تنیده باعث می شود که در تیر و ستون مفصل پلاستیک تشکیل نشوند و پس از زلزله تنها با تعویش نبشی ها، کارایی سازه حفظ می شود.

Finite-Element Simulation of Posttensioned Steel Connections with Bolted Angles under Cyclic Loading

Finite-Element Simulation of Posttensioned Steel Connections with Bolted Angles under Cyclic Loading


 

مدل سازی و تحلیل

در این پژوهش برای صحت سنجی از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس ورژن 6.14.1 استفاده شد. در مدل سازی از المان های Solid بکار برده شد. همچنین از آنجایی که مدل از پیچیدگی زیادی برخوردار است، با توجه به قرینه بودن مدل، نصف آن مدل سازی و قرینه سازی شد.

همچنین علاوه بر کابل های فولادی، پیچ ها در ناحیه اتصال نبشی به تیر و ستون پیش تنیده شده است. در شکل های زیر توزیع تنش در مدل و نیز مقایسه نتایج نشان داده شده است.

مش بندی مدل اجزاء محدود اتصال تیر به ستون فولادی پیش تنیده

مش بندی مدل اجزاء محدود اتصال تیر به ستون فولادی پیش تنیده

توزیع تنش در ناحیه اتصال فولادی پیش تنیده

توزیع تنش در ناحیه اتصال فولادی پیش تنیده

مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با مدل مقاله اتصال فولادی پیش تنیده

مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با مدل مقاله اتصال فولادی پیش تنیده


 

محتوای پکیج آموزشی

  • فایل آباکوس مدل ورژن 6.14.1
  • فایل اسکل مشخصات مصالح
  • فایل اکسل نیروی پیشتنیدگی کابل ها و پیچ ها
  • فایل اکسل بارگذاری رفت و برگشتی
  • فایل اکسل مقایسه نتایج
  • فایل پی دی اف مقالات مرجع

 

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید