بررسی تاثیر نوع و سایز المان مش

توضیحات محصول

چکیده

فیلم آموزشی بررسی تاثیر نوع المان و اندازه مش، بر منحنی ظرفیت تیر فولادی با اتصال پیچی

در این فیلم آموزشی به بررسی تاثیر نوع المان و اندازه مش بر منحنی ظرفیت یک تیر فولادی با اتصال پیچی پرداخته شده است. بدین منظور یک نمونه که قبلا مدل­سازی و بررسی شده است را با استفاده از نرم­افزار اجزا محدود آباکوس مدل­سازی و بررسی می­شود. در این تحقیق از مدل مورد بررسی توسط توپکایا (Cem Topkaya) در سال 2007 جهت راست آزمایی و بررسی استفاده شد. شکل نمونه مورد بررسی و جزئیات اتصال جان تیر به ترتیب در شکل 1 و 2 نشان داده شده است.

دانلود مقاله مورد استفاده در فیلم آموزشی

مدل عددی توپکایا

مدل عددی توپکایا

چیدمان پیچ ها

چیدمان پیچ ها


مقدمه

در مدل توپکایا به منظور بررسی رفتار اتصال از نرم ­افزار اجزا محدود انسیس استفاده شده است. در این فیلم آموزشی اتصال با استفاده از نرم ­افزار اجزا محدود آباکوس مدل­سازی و تحلیل شد. با توجه به سطوح تماسی بین پیچ­ها و جان تیر و نیز مشاهده لهیدگی و کمانش موضعی ورق در ناحیه اتصال، از المان حجمی (Solid) برای مدل­سازی اجزای اتصال استفاده شد. المان­های حجمی مورداستفاده در تحلیل‌های تنش- تغییر مکان از فرمول‌بندی لاگرانژی (Lagrange’s formula) یا جرم کنترل استفاده می‌کنند. در این نوع فرمول‌بندی ماده داخل المان تا انتهای تحلیل داخل المان باقی می‌ماند و نمی‌تواند از مرز المان خارج شود.

در این فیلم آموزشی با هدف بررسی تاثیر نوع المان و اندازه مش برای تیر از مقطع فولادی W410 x 46 استفاده شده است. همچنین قطر سوراخ­ها 21 میلی­متر و فاصله آنها از یکدیگر 75 میلی­متر در نظر گرفته شده است. طول کلی تیر برابر با 2350 میلی­متر و نیز فاصله محل اعمال بار تا ناحیه اتصال 600 میلی­متر در نظر گرفته شده است. برای مدل­سازی تیر و پیچ ابتدا مقطع المان تیر و پیچ در نرم­ افزار ترسیم و سپس عمق مقطع به آن اختصاص داده شده است که در شکل 3 و 4 به ترتیب تیر و پیچ مدل­سازی شده در نرم ­افزار آباکوس نشان داده شده است.

مدلسازی تیر فولادی در آباکوس

مدل سازی تیر فولادی در آباکوس

مدل سازی پیچ در آباکوس

مدلسازی پیچ در آباکوس

مشخصات مصالح

در این پژوهش برای تیر از مصالح فولادی A36 با تنش تسلیم 264 مگا پاسکال و تنش نهایی 411 مگا پاسکال و مدول الاستیسیته 200 گیگا پاسکال مطابق شکل 5 استفاده شده است. همچنین برای پیچ ­ها از فولاد A325 استفاده شد که در شکل 6 منحنی تنش کرنش آن نشان داده شده است. لازم به ذکر است که برای هر دو ماده از منحنی تنش کرنش واقعی استفاده شده است.

منحنی تنش کرنش فولادی A36

منحنی تنش کرنش فولادی A36

منحنی تنش کرنش فولادی A325

منحنی تنش کرنش فولادی A325


در نهایت، مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با مدل مقاله در شکل زیر نشان داده شده است. پس از راست آزمایی در سایر مدل های مورد بررسی، به آنالیز تاثیر نوع المان و اندازه مش پرداخته شد که در فیلم آموزشی و همچنین فایل گزارش موجود است.

مقایسه منحنی ظرفیت مدل آباکوس با مدل توپکایا

مقایسه منحنی ظرفیت مدل آباکوس با مدل توپکایا

توزیع تنش در تیر

توزیع تنش در تیر


محتوای این آموزش شامل موارد زیر می باشد:

 • آموزش نحوه استخراج دیتا از مقالات جهت مدل سازی
 • آموزش ماژول های مختلف آباکوس جهت مدل سازی و تحلیل
 • آموزش و بررسی انواع مدل های رفتار سخت شوندگی کرنشی فولاد
 • آموزش و آشنایی با منحنی تنش کرنش واقعی و علت استفاده از آن در آباکوس
 • آموزش و آشنایی با انواع المان های مش بندی
 • بررسی تاثیر نوع المان و اندازه مش
 • آموزش نحوه صحیح پارتیشن بندی و حذف قسمتی از المان

فایل های دریافتی پس از دانلود محتوای آموزشی

 • فیلم آموزشی شامل صفر تا صد مدل سازی، تحلیل، مقایسه نتایج و بررسی سایز و نوع المان جهت مش بندی
 • فایل آباکوس تمامی مدل های مورد بررسی
 • فایل اکسل مقایسه نتایج و منحنی پوش اور تمامی مدل ها
 • فایل ورد و pdf گزارش کار حاصل از این پژوهش
 • فایل pdf مقالات مرجع مورد استفاده در این فیلم آموزشی

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود آباکوس 2018

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید