آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

توضیحات محصول

در این فیلم آموزشی نحوه مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در نرم افزار  اجزا محدود آباکوس آموزش داده شده است. برای این منظور از نمونه آزمایشگاهی مورد مطالعه توسط محرمی و حبیب نژاد استفاده شد.

دانلود مقاله

چکیده مقاله

دیوارهاي برشی فولادي که به دو صورت جدار نازك و تقویت شده کاربرد دارند یک سیستم ابتکاري براي مقاومت در برابـر بارهاي جانبی باد و زلزله می باشـند و در دهه هاي اخیر نوع جدار نازك آن مورد توجه محققین قرار گرفته است.

با توجه بـه عملکرد مطلوب این نوع سیستم باربر جانبی از جمله سختی بالا، شکل پذیري خوب و توان اتلاف انرژي زیاد میتوان از این سیستم در مقاوم سازي سازه هاي غیرایمن بهره جست.

در این مقاله با توصیف آزمایش هایی که در آن یک قاب یک دهانه یک طبقه با استفاده از یک دیوار برشی فولادي مقاوم سازي شده است مزایا و امکان تقویت سازه هاي فولادي موجود بررسی شده و نحوه اندرکنش سازه اولیه و دیوار برشی در مراحل مختلف باربري جانبی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ایـن آزمـایش هـا مشاهده شد که براي افزایش ظرفیت باربري سیستم استفاده از ستون هاي نگهدارنده سخت تر براي دیوار برشی و بـراي افـزایش ظرفیت جذب و استهلاك انرژي استفاده از ستون هاي نگهدارنده انعطاف پذیرتر براي دیوار برشی مورد نیاز است


مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

برای مدل سازی اجزای دیوار برشی فولادی از المان پوسته ای (Shell) استفاده شده است که در شکل زیر مقایسه مدل عددی با نمونه آزمایشگاهی نشان داده شده است.

مدل سازی دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

مدل سازی دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

مدل قابل مشاهده در شکل بالا با استفاده از بارگذاری چرخه ای مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه تصاویر مربوط به مدل اجزا محدود نشان داده شده است.

مش بندی دیوار برشی فولادی نیمه مقید

مش بندی دیوار برشی فولادی نیمه مقید

بارگذاری چرخه ای دیوار برشی فولادی نیمه مقید

بارگذاری چرخه ای دیوار برشی فولادی نیمه مقید

مقایسه تشکیل میدان کشش قطری در دیوار برشی فولادی نیمه مقیدمدل اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی

مقایسه تشکیل میدان کشش قطری در دیوار برشی فولادی نیمه مقیدمدل اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی

توزیع تنش و توزیع کرنش پلاستیک در دیوار برشی فولادی نیمه مقید

توزیع تنش و توزیع کرنش پلاستیک در دیوار برشی فولادی نیمه مقید

مقایسه منحنی هیسترزیس دیوار برشی فولادی نیمه مقید اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی

مقایسه منحنی هیسترزیس دیوار برشی فولادی نیمه مقید اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی


 

محتوای پکیج آموزشی

 • فیلم آموزشی از صفر تا 100 مدل سازی و تحلیل
 • فایل آباکوس مدل مورد بررسی
 • فایل اکسل بارگذاری چرخه ای
 • فایل اکسل مشخصات مصالح
 • فایل اکسل مقایسه نتایج
 • فایل پی دی اف منابع مورد استفاده در پژوهش

 

آنچه در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید کرد

 • آموزش نحوه استخراج داده های مورد نیاز برای آباکوس
 • آموزش نحوه مدل سازی اجزا دیوار برشی فولادی نیمه مقید
 • آموزش نحوه صحیح اختصاص مصالح به المان ها
 • آموزش نحوه معرفی اتصالات و اندرکنش ها بین المان های دیوار برشی فولادی نیمه مقید
 • آموزش نحوه صحیح مش بندی و تعریف شرایط مرزی
 • آموزش تحلیل کمانش دیوار برشی فولادی نیمه مقید
 • آموزش نحوه خروجی گرفتن و بررسی خروجی ها و مقایسه نتایج

رمز فایل ها : www.cheshme.in


 

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

آموزش مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار SAP2000

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید