خوردگی در ستون CFST

توضیحات محصول

خوردگی در ستون CFST

در سالهای اخیر، بررسی تاثیرات استهلاک و خوردگی فولاد در ستون CFST، بر رفتار لرزه ای سازه ها تحت اثر زلزله به شدت مورد توجه جوامع مهندسی سازه و زلزله قرار گرفته است که این توجه عمدتا به دلیل اهمیت موضوع از دیدگاه اقتصادی و ایمنی و توسعه پایدار می باشد. به منظور بررسی خوردگی در ستون CFST از نمونه آزمایشگاهی مورد بررسی توسط You-Xing Hua و همکاران در سال 2019 در چین استفاده شده است که در این پژوهش آزمایشگاهی، به بررسی رفتار تیر ستون های CFST تحت اثر بارهای پایدار با ایجاد خوردگی در قسمت ستون فولادی پرداخته شده است که در شکل زیر مشخصات هندسی نمونه آزمایشگاهی نشان داده شده است. همانطور که قابل مشاهده است، ارتفاع ستون برابر با 1400 میلیمتر می باشد. در ادامه میتوانید مقاله مربوط به صحت سنجی را دانلود کنید.

دانلود مقاله خوردگی در بتن CFST

خوردگی در ستون CFST

CFST beam-columns under combined sustained load and corrosion


 

نحوه شبیه سازی خوردگی در ستون CFST در آباکوس

در این پروژه به منظور صحت سنجی رفتار خوردگی در ستون CFST تمامی المان های هسته بتنی، ستون فولادی و ورق های فولادی بالا و پایین با استفاده از المان حجمی Solid معرفی شد. همچنین به منظور معرفی مشخصات مصالح بتنی از مدل CDP استفاده شده است. همچنین به منظور آنالیز مدل از روش حل استاندارد استفاده شد. در اسلایدهای بالا میتوانید مقایسه نتایج و تغییرشکل های مدل عددی خوردگی در ستون CFST را نسبت به نمونه آزمایشگاهی مشاهده کنید.


 

محتوای پکیج صحت سنجی خوردگی در ستون CFST

  • فایل آباکوس مدل صحت سنجی
  • فایل اکسل مقایسه نتایج
  • فایل اکسل مشخصات مصالح فولادی و بتنی
  • فایل مقاله مربوطه

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

فیلم آموزشی صحت سنجی تحلیل هیسترزیس مهاربند ضربدی در آباکوس

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید