دیوار برشی بتنی

توضیحات محصول

دیوار برشی بتنی

در این پژوهش به‌منظور بررسی عددی رفتار دیوار برشی بتنی به روش اجزاء محدود، یک نمونه آزمایشگاهی از دیوار برشی بتنی دارای میلگرد GFRP مربوط به پژوهش نیره محمد و همکاران در سال 2014 در کانادا، تحت اثر بارگذاری یکنواخت با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی در نرم ­افزار اجزاء محدود آباکوس موردبررسی قرار گرفت. در شکل زیر مشخصات هندسی مدل نشان داده شده است. همان‌طور که قابل‌مشاهده است، این نمونه دارای فونداسیون تک به ابعاد 2700 در 1200 میلی­متر و به ضخامت 700 میلی­متر می­باشد. دیوار برشی بتنی به عرض 2000 میلی­متر، ارتفاع 3500 میلی­متر و ضخامت 200 میلی­متر در وسط فونداسیون قرار گرفته است.

مشخصات هندسی

مشخصات هندسی

میلگردهای GFRP

جزئیات آرماتور گذاری میلگردهای GFRP در شکل زیر نشان داده شده است. همان‌طور که قابل‌مشاهده است، برای میلگرد­های عرضی از میلگرد شماره 4  و برای سایر میلگرد­ها از میلگرد شماره 3 استفاده شده است. در حالت کلی میلگرد­ها شامل میلگرد­های عرضی و خاموت­ها که به فاصله 80 میلی­متر از یکدیگر قرار گرفته است و میلگردهای طولی که در ابتدا و انتهای دیوار برشی فولادی دو ستون دارای 8 میلگرد به ابعاد 200 در 200 میلیمتر و همچنین 18 میلگرد طولی به فاصله 120 میلی­متر از یکدیگر قرار گرفته­اند. به‌منظور تقویت دیوار برشی بتنی در ناحیه اتصال به فونداسیون از میلگردهای شماره 3 به‌صورت مورب با زاویه 45 درجه استفاده شد. همچنین به‌منظور مدل­سازی دقیق خم میلگرد­های GFRP برای خاموت­ها و میلگرد­های عرضی، مطابق با جزئیات ارائه‌شده در شکل 3، هر یک از میلگرد­ها مدل­سازی شد. درنهایت برای فونداسیون از میلگرد فولادی با قطر 25 میلی‌متر و به فاصله 100 میلی­متر از یکدیگر استفاده شد.

جزئیات میلگردهای GFRP

جزئیات میلگردهای GFRP

چکیده

برای مدل­سازی نمونه آزمایشگاهی در نرم ­افزار اجزاء محدود آباکوس ابتدا در ماژول پارت[1] تمامی المان­ها به‌صورت سه‌بعدی مدل­سازی شد؛ که برای بتن از المان حجمی[2] و برای میلگردها از المان میله­ ای[3] استفاده شد. در ادامه در ماژول اسمبلی[4] المان­ها در محل خود قرار گرفت و مدل مونتاژ شد و همچنین دیوار بتنی در ناحیه اتصال به فونداسیون و اعمال بار پارتیشن زده شد. به‌منظور اعمال بار جانبی به مدل، در وسط دیوار یک نقطه مرجع[5] اختصاص داده شد که در ادامه شرایط مرزی برای این نقاط مرجع تعریف می­شود. به‌منظور شبیه­ سازی رفتار شبکه آرماتورها، تمامی میلگردها با یکدیگر یکپارچه[6] شد. در اسلایدر بالا عکس های مربوط به این پکیج آموزشی قابل مشاهده است.

[1] Part module [2] Solid [3] Wire [4] Assembly module [5] Reference point [6] Merge


محتوای پکیج آموزشی

  • فایل آباکوس مدل صحت سنجی
  • فایل اکسل مقایسه نتایج
  • فایل ورد و PDF گزارش 19 صفحه ای پژوهش
  • داده های مریوط به صحت سنجی

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

فیلم آموزشی صحت سنجی تحلیل هیسترزیس مهاربند ضربدی در آباکوس

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید