In-Plane Seismic Behavior of Rectangular Steel-Plate Composite Wall Piers

توضیحات محصول

دیوار برشی بتنی مرکب

در این فیلم آموزشی به منظور آموزش نحوه مدل سازی و انالیز دیوار برشی بتنی مرکب در نرم افزار اجزاء محدو آباکوس از نمونه آزمایشگاهی انجام شده توسط  Siamak Epackachi و همکاران در سال 2015 استفاده شد که در ادامه میتوانید مقاله مربوط را دانلود کنید. نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی بتنی مرکب شامل دیوار برشی بتنی می باشد که در هر دو طرف دیوار ورق های فولادی به وسیله گلمیخ به یکدیگر متصل شده است که در شکل زیر مشخصات هندسی نمونه آزمایشگاهی قابل مشاهده است.

دانلود مقاله صحت سنجی پکیج آموزشی

Composite Shear Wall Simulation Abaqus

دیوار برشی بتنی مرکب


چکیده

در این فیلم آموزشی، برای مدل سازی دیوار بتنی، فونداسیون، بیس پلیت و جک از المان حجمی Solid استفاده شد. ورق های فولادی با استفاده از المان پوسته ای Shell و همچنین برای مدل سازی گل میخ ها از المان وایر استفاده شد. همچنین از آنجایی که در نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی بتنی مرکب، ورق های فولادی و بتن دچار آسیب شده است، در مدل عددی به منظور شبیه سازی خرابی و آسیب ورق فولادی و بتن در معرفی مشخصات مصالح آسیب های فولاد و بتن تعریف شد.


آنچه در فیلم آموزشی صحت سنجی دیوار برشی بتنی مرکب مشاهده خواهید کرد..

 • آشنایی با نحوه استخراج داده های مورد نیاز از مقالات.
 • آشنایی با نحوه مدل سازی المان های تشکیل دهنده دیوار برشی بتنی مرکب.
 • آشنایی با نحوه ساخت، تعریف و اختصاص مشخصات مصالح به اجزای مدل.
 • آموزش نحوه اتصال و معرفی سطوح تماسی بین المان های مختلف سیستم سازه ای.
 • آموزش نحوه معرفی شرایط مرزی و بارهای اعمالی به مدل عددی دیوار برشی بتنی مرکب.
 • آموزش تنظیمات مربوط به تحلیل پوش اور و تعریف خروجی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس.
 • آموزش نحوه پارتیشن بندی و مش بندی اجزای مدل.
 • آموزش نحوه مشاهده خروجی ها و تنظیمات گرافیکی.
 • مقایسه نتایج

محتوای پکیج آموزشی

 • فیلم آموزشی صفر تا 100 مدل سازی (از مطالعه مقاله تا مقایسه نتایج) دیوار برشی بتنی مرکب
 • فایل آباکوس دیوار برشی بتنی مرکب ورژن 6.14.1
 • فایل اکسل مشخصات مصالح
 • فایل اکسل مقایسه نتایج
 • فایل مقالات مرجع

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری سازه

More Information

صحت سنجی دیوار برشی بتنی

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید