Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners

توضیحات محصول

دانلود فایل آباکوس دیوار برشی فولادی مدل صبوری قمی

دیوار برشی فولادی

گسترش استفاده از دیوارهای برشی فولادی بعنوان یکی از انواع سیستم باربر جانبی در طراحی سازه ها و یا مقاوم سازی سازه‌های موجود، موجب افزایش توجه محققان نسبت به بررسی دقیق‌تر رفتار و عملکرد آن بویژه تحت اثر بارهای لرزه‌ای گردیده است.

برای صحت سنجی دیوار برشی فولادی در این پکیج از نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی بررسی شده توسط صبوری قمی و همکاران در سال 2015 استفاده شد.

در شکل زیر مشخصات هندسی مدل نشان داده شده است.

دانلود مقاله

Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners

Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners

مدل اجزاء محدود دیوار برشی فولادی (فایل آباکوس دیوار برشی فولادی)

در شکل های زیر مش بندی، توزیع تنش و مقایسه منحنی هیسترزیس مدل اجزاء محدود با نمونه آزمایشگاهی نشان داده شده است.

مش بندی مدل اجزاء محدود

مش بندی مدل اجزاء محدود

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود دیوار برشی فولادی با نمونه آزمایشگاهی

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود دیوار برشی فولادی با نمونه آزمایشگاهی

محتوای پکیج آموزشی

  • فایل آباکوس دیوار برشی فولادی ورژن 6.14.1
  • فایل اکسل مشخصات مصالح
  • فایل اکسل بار چرخه ای
  • فایل اکسل مقایسه نتایج
  • فایل مقاله مرجع

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید