مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری

توضیحات محصول

مهاربند ضربدری

جهت انجام اعتبار سنجی مهاربند ضربدری ، نمونه آزمایشگاهی از مقاله فرش­چی و همکاران در سال 2013 تحت عنوان “اثر دیوار بنایی بر روی عملکرد لرزه­ای قاب مهاربندی همگرا” مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش فرش­چی و همکاران یک قاب مهاربندی شده یک طبقه را تحت بارگذاری رفت و برگشتی قرار دادند.

دانلود مقاله

مشخصات مدل

فاصله آکس تا آکس ستون­ها 2000 میلی­متر و فاصله ستون تا محل اعمال بار 1500 میلی­متر می­باشد که نیرو توسط یک جک با ظرفیت 500 کیلونیوتن به نمونه اعمال می­شود.  جهت اتصال تیر به ستون از نبشی 10 استفاده شده است و همچنین گاست پلیت­ها در چهار گوشه یک ورق به ابعاد 280 در 280 در 8 میلی­متر و نیز ابعاد ورق اتصال میانی 250 در 250 در 12 میلی­متر می­باشد.

در این نمونه آزمایشگاهی مهاربند (ناودانی 60) به صورت پشت به پشت به گاست پلیت و ورق میانی متصل شده است. جهت مدل­سازی و شبیه­ سازی نمونه ­ها از المان 8 گرهی حجمی (Solid) استفاده شده است. برای معرفی اتصالات تیر به ستون و همچنین ستون به پایه مطابق کار آزمایشگاهی از نبشی 10 استفاده شده است.

همچنین جوش اجزای فولادی با استفاده از قید تای (Tie) شبیه­ سازی شده است. در نمونه آزمایشگاهی در تراز بالا یک تیر جهت مقید کردن قاب در راستای عمود بر صفحه تعبیه شده است. در نرم­ افزار با استفاده از معرفی قید تکیه­ گاهی در راستای عمود بر صفحه این شرط مرزی در مدل در نظر گرفته شده است. بار اعمالی به سازه مطابق مقاله به صورت رفت و برگشتی می ­باشد. جهت مش­ بندی تیر و ستون از مش به اندازه 50 میلی­متر و برای مهاربند­ها از مش به اندازه 35 میلی­متر استفاده شده است.

مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری

در شکلهای زیر به ترتیب مدل اجزاء محدود، توزیع تنش در مدل و نیز مقایسه نتایج نشان داده شده است.

مدل اجزاء محدود قاب دارای مهاربند ضربدری

مدل اجزاء محدود قاب دارای مهاربند ضربدری

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری با نمونه آزمایشگاهی

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری با نمونه آزمایشگاهی

محتوای پکیج آموزشی

  • فایل آباکوس مهاربند ضربدری ورژن 6.14.1
  • فایل اکسل بار چرخه ای
  • فایل اکسل مقایسه نتایج
  • فایل مقاله مرجع

در صورت نیاز فیلم آموزشی و گزارش نیز به صورت اختصاصی برای شما تهیه می شود.

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید