لینک برشی

توضیحات محصول

چکیده

آموزش مدل سازی و تحلیل لینک برشی (Shear link) در نرم افزار اجزا محدود آباکوس

یکي از روش هاي مقاوم سازي سازه هاي فولادي، استفاده از مهاربندها است که به دو صورت هم محور و برون محور مي باشند. مهاربندهاي هم محور داراي سختي بالا و شکل پذيري پاييني هستند، در حاليکه مهاربندهاي برون محور داراي سختي اوليه و شکل پذيري مناسبي مي باشند.

تير پيوند در مهاربندهاي برون محور ناحيه اي است تحت تغيير شکل هاي پلاستيک که باعث جذب انرژي زلزله مي شود. اين تيرها يا به صورت افقي قرار داشته که بخشي از تير طبقه مي باشد و يا به صورت قائم و بين تير طبقه و دو مهاربند قرار مي گيرد.

طول تير پيوند يکي از پارامترهاي مهم در تحليل و طراحي اين نوع سازه ها است، به اين ترتيب که هر چه طول تير پيوند کمتر باشد رفتار آن به صورت لينک برشي نزديکتر خواهد بود. اگر طول تير پيوند از يک حدمعين بيشتر باشد، رفتارآن به صورت لينک خمشي تغيير مي کند.


در این فیلم آموزشی شما با نحوه مدل سازی و تحلیل هیسترزیس لینک برشی در نرم افزار آباکوس آشنا خواهید شد.

برای دریافت مقاله مورد بررسی در این فیلم آموزشی اینجا کلیک کنید.

لینک برشی

لینک برشی

 

آنچه شما در این فیلم آموزشی خواهید دید:
  • مشخصات مقاله و اطلاعات مورد نیاز که باید از مقاله استخراج شود
  • آموزش مدل سازی هر المان
  • آموزش معرفی مصالح و معرفی منحنی غیر خطی تنش کرنش مواد
  • آموزش اسمبل کردن و مونتاژ لینک برشی
  • آموزش معرفی نوع تحلیل و خروجی مورد نظر
  • آموزش نحوه اعمال بار و شرایط مرزی
  • آموزش نحوه صحیح مش بندی لینک برشی
  • آموزش خروجی گرفتن و مقایسه نتایج با مدل آزمایشگاهی

این پکیج شامل 8 فیلم آموزشی و یک فایل مربوط به نرم افزار آباکوس می باشد.


جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information


در ادامه چکیده مقاله مورد بررسی آورده شده است

This paper is an experimental study on the behavior of vertical shear link in normal (steel section with and without stiffener) and composite (steel section with concrete located at the area limited to web and flanges of the section) configurations.

This study is mainly aimed to perceive failure mechanism, collect laboratory data, and consider the effect of number of transverse reinforcements on strength and ductility of composite vertical links. There have been four specimens selected for examining the effects of different details.

The first specimen was an I section with no stiffener, the second composed of I section with stiffeners provided according to AISC 2005. The third and fourth specimens were composed of I sections with reinforced concrete located at the area between its flanges and web.

The tests carried out were of quasi-static type and conducted on full scale specimens. Experimental findings show remarkable increase in shear capacity and ductility of the composite links as compared to the normal specimens.


دانلود سایر فیلم های آموزشی

آموزش آباکوس – تحلیل دیوار برشی فولادی (ورژن 6.14.1)

تحلیل تاریخچه زمانی دیوار برشی فولادی در آباکوس 6.14.1

صحت سنجی دیوار برشی فولادی موجدار (Abaqus 6.14.1)

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید