مش تطبیقی ALE

توضیحات محصول

مش تطبیقی ALE

مش تطبیقی ALE در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس، درواقع ابزاری است که با ایجاد حرکت مستقل مش از ماده سبب ایجاد مش بندی با کیفیت در تحلیل سازه هایی که تحت اثر تغییر شکل های بزرگ و یا آسیب قرار دارند، می شود. در این تکنیک، توپولوژی مش تغییر نمیکند و صرفا محل گره ها تغییر می یابد. در تحلیل های دینامیکی که سبب ایجاد تغییرشکل های بزرگ در المان های سازه می شود، میتوان با استفاده از تکنیک مش تطبیقی ALE که در واقع ترکیبی از روش حل لاگرانژی و اویلری است به مش بندی دقیق و مناسبی دست یافت که علاوه بر همگرایی، سبب افزایش دقت نتایج تحلیل می شود.

چکیده

در این فیلم آموزشی، یک ورق ضخیم فومی (Foam Thick Plate) تحت اثر بار، سوراخ می شود که برای مدل سازی، از دو روش مدل سازی سه بعدی و مدل سازی دو بعدی دارای محور تقارن (axisymmetric) استفاده شد. همچنین به منظور بررسی سوراخ شدن فوم، آسیب فوم در مدل معرفی شده است. در این فیلم آموزشی هر دو مدل سه بعدی و دو بعدی یک بار با مش متعارف و بار دیگر با درنظر گرفتن تکنیک مش تطبیقی ALE، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود در شکل های زیر قابل مشاهده است.

مش تطبیقی ALE - توزیع کرنش پلاستیک

مقایسه نتایج استفاده از تکنیک مش تطبیقی ALE – کرنش پلاستیک

مش تطبیقی ALE - توزیع تنش فون-مایسز

مقایسه نتایج استفاده از تکنیک مش تطبیقی ALE – تنش فون-مایسز


آنچه در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید کرد..

 • آشنایی با نحوه مدل سازی در محیط دو بعدی دارای محور تقارن (Axisymmetric).
 • آشنایی با نحوه مدل سازی المان های حجمی (Solid) در محیط سه بعدی
 • آشنایی با نحوه ساخت، تعریف و اختصاص مشخصات مصالح به اجزای مدل ها.
 • آموزش ساخت پانچ صلب در حالت Analytical در دو محیط دو بعدی و سه بعدی.
 • آموزش تنظیمات مربوط به تحلیل دینامیکی و تعریف خروجی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس.
 • آموزش نحوه مش بندی و استفاده از تکنیک مش تطبیقی ALE .
 • آموزش نحوه مشاهده و استخراج خروجی ها و تنظیمات گرافیکی.
 • مقایسه نتایج مدل ها.

خلاصه فیلم آموزشی


محتوای پکیج آموزشی

 • 75 دقیقه فیلم آموزشی شامل آنالیز مدل سازی 4 مدل دو بعدی و سه بعدی با درنظرگرفتن و بدون درنظر گرفتن تکنیک مش تطبیقی ALE
 • فایل آباکوس چهار مدل مورد بررسی.
 • فایل اکسل مشخصات هندسی، مشخصات مصالح و مشخصات آسیب فوم.
 • فایل اکسل مقایسه نتایج

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

فیلم آموزشی صحت سنجی تحلیل هیسترزیس مهاربند ضربدی در آباکوس

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید