میراگر منحنی شکل فولادی

توضیحات محصول

میراگر منحنی شکل

استفاده از میراگر منحنی شکل فولادی وابسته به جابجایی به عنوان فیوز یا عضو قابل تعویض در محل اتصال تیر به ستون قاب فولادی، یکی از جدیدترین روش ها برای بهبود عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی نیمه صلب می باشد. در این فیلم آموزشی، عملکرد میراگر منحنی شکل فولادی با مقاومت تسلیم پایین در قاب های خمشی فولادی نیمه صلب بررسی شده است. برای این منظور نمونه آزمایشگاهی مورد مطالعه توسط H.-L. Hsu و H. Halim در سال 2017 در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس صحت سنجی شد که در شکل زیر مشخصات هندسی مدل نشان داده شده است. همچنین در ادامه میتوانید به صورت مستقیم مقاله مربوطه را دانلود کنید.

دانلود مقاله مورد استفاده در فیلم آموزشی


صحت سنجی میراگر منحنی شکل فولادی

مشخصات هندسی میراگر منحنی شکل فولادی


چکیده

در این فیلم آموزشی به منظور صحت سنجی عملکرد میراگر منحنی شکل فولادی در قاب فولادی، تمامی اجزای سازه با استفاده از المان حجمی Solid مدل سازی شد و همچنین به منظور شبیه سازی پیچ ها و پین ها در اتصال میراگر منحنی شکل فولادی به قاب پیرامونی از قید های موجود در نرم افزار آباکوس استفاده شده است. همچنین با توجه به نوع آنالیز نمونه آزمایشگاهی مراگر منحنی شکل فولادی، در این فیلم آموزشی به منظور آنالیز مدل از روش حل استاندارد استفاده شد.


آنچه در فیلم آموزشی صحت سنجی میراگر منحنی شکل فولادی مشاهده خواهید کرد..

 • آشنایی با نحوه استخراج داده های مورد نیاز از مقالات.
 • آشنایی با نحوه مدل سازی المان های تشکیل دهنده میراگر منحنی شکل فولادی و قاب پیرامونی.
 • آشنایی با نحوه ساخت، تعریف و اختصاص مشخصات مصالح به اجزای مدل.
 • آموزش نحوه اتصال و معرفی سطوح تماسی بین المان های مختلف سیستم سازه ای.
 • آموزش نحوه معرفی شرایط مرزی و بارهای اعمالی به مدل عددی میراگر منحنی شکل فولادی.
 • آموزش تنظیمات مربوط به تحلیل استاتیکی غیر خطی با بار چرخه ای و تعریف خروجی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس.
 • آموزش نحوه پارتیشن بندی و مش بندی اجزای مدل.
 • آموزش نحوه مشاهده خروجی ها و تنظیمات گرافیکی.
 • مقایسه نتایج

محتوای پکیج آموزشی

 • فیلم آموزشی صفر تا 100 مدل سازی (از مطالعه مقاله تا مقایسه نتایج) میراگر منحنی شکل فولادی به مدت 196 دقیقه.
 • فایل آباکوس میراگر منحنی شکل فولادی ورژن 6.14.1
 • فایل اکسل مشخصات مصالح
 • فایل اکسل بار چرخه ای
 • فایل اکسل مقایسه نتایج
 • فایل مقالات مرجع

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری سازه

More Information

صحت سنجی دیوار برشی بتنی

دانلود نرم افزار آباکوس

فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید