گروه آموزشی چشمه

توضیحات محصول

چکیده

در این فیلم آموزشی شما با نحوه انجام تحلیل تاریخچه زمانی  دیوار برشی فولادی دارای دو مدل سخت کننده (قطری و سخت کننده افق و قائم) تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک آشنا خواهید شد. شکل دو نمونه مورد بررسی در اسلایدر بالا قابل مشاهده است.


 

“بیش از 3 ساعت فیلم آموزشی”

آنچه شما در این پکیج آموزش خواهید دید:

  • آشنایی با بندهای آیین نامه ای 2800 ویژه تحلیل تاریخچه زمانی و تفسیر آنها
  • آشنایی با انواع گسل ها و نحوه انتخاب گسل با توجه به هر پروژه
  • آموزش نحوه استخراج انواع شتاب نگاشت ها از دیتابیس برکلی
  • آموزش نرم افزار seismosignal
  • آموزش نحوه محاسبه ضریب مقیاس در نرم اکسل (مقیاس کردن انواع شتاب نگاشتها)
  • آموزش محاسبه ضرایب میرایی
  • آموزش مدل سازی و تحلیل تاریخچه زمانی دیوار برشی فولادی دارای سخت کننده در نرم افزار آباکوس

مقدمه

نخستین نشانه­ های حرکات زمین در حوزه نزدیک به گسل در زلزله­ های کرن کانتی کالیفرنیا و زلزله پارکفیلد آشکار شد. معمولا زلزله ­های حوزه نزدیک به گسل شدیدتر از زلزله­ های معمولی ثبت شده طی یک رخداد مشابه و تحت شرایط ساختگاهی یکسان است زیرا نزدیکی به چشمه لرزه ­اى اجازه کاهندگی قابل توجهی را به زلزله نمی­دهد.

بنابراین تاریخچه زمانی شتاب این نوع زلزله­ ها دارای محتوای فرکانسی بسیار بالا با دامنه بزرگ و زمان دوام کوتاه است. هر چند به طور قطعی و دقیق نمیتوان فاصله مشخصی برای زلزله­ های حوزه نزدیک تعریف کرد اما به طور معمول فرض می­شود جنبش­های ثبت شده در فاصله ای کمتر از  22 کیلومتر از محل گسیختگی و کانون زلزله، نگاشتهای حوزه نزدیک باشند.

اما مطالعات اخیر نشان می­دهد که تاثیر زلزله ­های حوزه نزدیک می­تواند بیشتر از  22 کیلومتر باشد. به طور کلی آنچه که در این زلزله ­ها دارای اهمیت است، وجود برخی  ویژگی­های متفاوت با زلزله­ های حوزه دور است. یکی از ویژگی­های مهم حرکات زمین در حوزه نزدیک به گسل که از آثار مهم حضور گسل فعال در منطقه است اثر جهت پذیری است که شامل دو نوع پیش ران و پس ران می­شود.

اگر گسیختگی گسل به سمت سایت پیشرفت کند، حرکت زمین در سایت دارای جهت پذیرى پیش ران خواهد بود؛ از آن جا که سرعت انتشار گسیختگی نزدیک به سرعت موج برشی است، در منطقه دارای جهت پذیرى پیش ران، بر هم کنش و تقویت سازنده امواج باعث ایجاد پالس در ابتدای حرکت خواهد شد. از آن جایی که زلزله یک تغییر مکان برشى است که در نقطه ای از گسل ایجاد شده و با سرعتى نزدیک به سرعت موج برشى منتشر می شود، انتشار گسیختگی در جهت سایت باعث می­شود که بیشتر انرژى لرزه ­ای به شکل یک پالس بزرگ در شروع حرکت ظاهر شود.

این نوع حرکت شامل تکان­ه ایی با دامنه زیاد و مدت دوام کوتاه است که در برگیرنده تغییر مکان­ها و سرعت های بزرگ اولیه ­اند. این حرکات نیرومند الزامات طراحى و تغییر شکل های بزرگتری را نسبت به نگاشتهای حوزه دور به سازه تحمیل می­کنند. برخلاف زلزله­ های حوزه دور که انرژی زلزله در کل زمان ارتعاش توزیع می­شود، در زلزله ­های حوزه نزدیک بخش عمده­ای از انرژی زلزله در یک یا چند پالس ابتدایی قرار دارد.

یکی دیگر از تفاوتهایی که معمولا در بین زلزله­ های حوزه نزدیک و حوزه دور وجود دارد اختلاف در نسبت PGV/PGA در تاریخچه زمانی آنها است. معمولا این نسبت برای زلزله­ های حوزه نزدیک بزرگتر است، و اثر پدیده جهت­ پذیرى را در نگاشت نشان می دهد و در واقع این نسبت هر چه بزرگتر باشد نگاشت پالس مانندتر خواهد بود. یکی دیگر از ویژگیهای زلزله­های حوزه نزدیک بزرگتر بودن نسبت بیشینه شتاب مؤلفه قائم به بیشینه شتاب مؤلفه افقی در این زلزله­ ها نسبت به زلزله­ هاى حوزه دور است.

جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی نیاز به شتاب نگاشتهایی داریم که بر اساس ویژگی­های ساختگاه مد نظر انتخاب شود. مشخصات محل پروژه و ویژگی های آن مطابق جدول زیر می­باشد.

 

تحلیل تاریخچه زمانی

با توجه به توضیحات قبل و ویژگی­های ساختگاه، سه زوج شتاب نگاشت جهت انجام تحلیل دینامیکی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که مطابق جدول زیر می­ باشد:

جدول مشخصات شتاب نگاشتهای مورد استفاده

مقیاس کردن

مقیاس کردن شتاب نگاشتها مطابق آیین نامه 2800 به شرح ذیل انجام شده است

بند (2-5-3-3) زوج شتاب نگاشتهای انتخاب شده برای تحلیل سه بعدی سازه­ ها باید به صورت زیر به مقیاس در آورده شوند:

الف- هر زوج شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود مقیاس شوند. بدین معنی که حداکثر شتاب در مولفه ­ای که دارای بیشینه بزرگتری است، برابر با شتاب ثقل g گردد.

ب- طیف پاسخ شتاب هر یک از زوج شتاب­نگاشتهای مقیاس شده با منظور کردن نسبت میرایی 5 درصد تعیین گردد.

پ- طیف های پاسخ هر زوج شتاب نگاشت با استفاده از روش جذر مجموع مربعات با یکدیگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج ساخته شود.

ت- هر زوج شتاب نگاشت چنان مقیاس شود که برای هر پریود در محدوده 0.2T الی   1.5T مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات مربوط به تمام زوج مولفه ­ها بیش از ده درصد از 1/3 برابر مقدار متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود. T زمان تناوب اصلی ساختمان بر طبق بند (3-3-3) است.

ث- ضریب مقیاس تعیین شده باید در شتاب­نگاشت­های مقیاس شده در بند الف ضرب شود و در تحلیل دینامیکی مورد استفاده قرار گیرد.

در مواردی که تحلیل سازه به صورت دو بعدی انجام می­شود، طیف مولفه بزرگتر شتاب­نگاشت باید با طیف استاندارد مقایسه گردد.

از آنجایی که نمونه­ های مورد بررسی در این پژوهش به صورت دو بعدی است، در هر زوج شتاب نگاشت مولفه بزرگتر افقی به همراه مولفه قائم به نمونه ها اعمال شده است. منحنی این شتاب­نگاشت­ها مطابق شکل زیر می­ باشد.

جدول مشخصات محل ساختگاه و پروژه مد نظر

شتابنگاشتهای قائم


جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information


سایر آموزش های مفید در زمینه دیوار برشی فولادی

تحلیل سریع دیوار برشی فولادی در آباکوس

آموزش طراحی اولیه (دستی) دیوار برشی فولادی

آموزش صحت سنجی دیوار برشی فولادی 3 طبقه در آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید