گروه آموزشی چشمه

توضیحات محصول

چکیده

صحت سنجی اتصال تیر به ستون بر اساس نمونه آزمایشگاهی اتصال تیر به ستون پیچی با ورق انتهایی E.L. Grimsmo و همکارانش انجام شده است. در این آزمایش نمونه تحت بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی قرار میگیرد که نمونه تحت بارگذاری شبه استاتیکی با سرعت 5 میلیمیتر بر ثانیه برای صحت سنجی انتخاب شده است.

مقاله مربوط به این کار آزمایشگاهی را به صورت رایگان میتواند در

اتصال تیر به ستون

اتصال تیر به ستون

قسمت پایین دانلود کنید.

An experimental study of static and dynamic behavior of bolted end-plate joints of steel

در اسلایدر بالا میتوانید تصاویر نمونه آزمایشگاهی و نمونه اجزا محدود و همچنین مقایسه نتایج آن را مشاهده کنید.


جزئیات پکیج اتصال تیر به ستون:

  • فایل آباکوس نمونه صحت سنجی شده (آباکوس ورژن 6.14.1)
  • فایل اکسل متریال استفاده شده برای اجزای مختلف
  • فایل اکسل بارگذاری
  • فایل اکسل مقایسه نتایج

رمز فایل : www.cheshme.in


جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید