میراگر منحنی شکل فولادی

میراگر منحنی شکل استفاده از میراگر منحنی شکل…

خوردگی در ستون CFST

خوردگی در ستون CFST در سالهای اخیر، بررسی…

In-Plane Seismic Behavior of Rectangular Steel-Plate Composite Wall Piers

دیوار برشی بتنی مرکب در این فیلم آموزشی…

دیوار برشی فولادی موجدار

دیوار برشی فولادی موجدار | چکیده در سال…

دیوار برشی بتنی

دیوار برشی بتنی در این پژوهش به‌منظور بررسی…

مش تطبیقی ALE
نسبت میرایی مصالح

نسبت میرایی مصالح نسبت میرایی مصالح ، در…

مدل اجزاء محدود مهاربند ضربدری

مهاربند ضربدری در این فیلم آموزشی شما به…

آموزش صحت سنجی دیوار برشی فولادی کوپل در آباکوس

دیوار برشی فولادی کوپل دیوار برشی فولادی کوپل…

دیوار برشی فولادی موجدار

دیوار برشی فولادی موجدار با پیشرفت علم و…