/ در فایل های رایگان / توسط
آخرین زمان ویرایش:

دانلود رایگان منابع دینامیک سازه

موضوع علم ديناميك سازه عبارت است از محاسبه پاسخ سازه ها در برابر بارهاي ديناميكي. منظور از پاسخ سازه كميت هايي نظير تغييرمكان، سرعت، شتاب، عكس العمل تكيه گاه، نيروهاي داخلي و تنش ها و كرنش هـا مـي باشـد. منظور از بارهاي ديناميكي بارهايي است كه مقدار يا محل اثر يا جهت آنها تابعي از زمان باشد.

در این پست منابع گوناگون دینامیک سازه در اختیار شما همراهان گرامی گروه آموزشی چشمه قرار گرفته است که با کلیک بر روی هر کدام میتوانید به صورت مستقیم دانلود کنید

دانلود منابع

(Bayesian Methods For Structural Dynamics and civil engineering (Ka-Veng Yuen

(Dynamics of Structures-Theory and Applications to Earthquake Engineering (Anil K Chopra

(Dynamic Loading and Design of Structures (A.J.Kappos

(Dynamics of dynamic Structures (Ray Clough – Jozeph Benzien

(Dynamics of Smart Structures (Ranjan Vepa

(Dynamics of Structure and Foundation – A Unified Approach (Indrajit Chowdhury and Shambhu P. Dasgupta

(Dynamics of Structures 3d ed_Solution Manual (Anil K Chopra

(Dynamics of Structures (Ray Clough – Jozeph Benzien

(MATLAB A Practical Introduction to Programming and Problem Solving (Stormy Attaway

(Fundamentals of Vibration (Leonard Meirovitch

(Introduction to Structural Dynamics (John M. Biggs

(Dynamics of Structures (Jagmohan L. Humar

(Mechanical Vibrations and Shocks (Christian Lalanne

(Nonlinearity in Structural Dynamics (K Worden and G R Tomlinson

(Solutions Manual-Dynamics of Structures (R.W. Clough and J. Penzien

(Stochastic Dynamics of Structures (Jie Li and Jianbing Chen

(Stress, Strain and Structural Dynamics – An Interactive Handbook of Formulas, Solutions, and MATLAB Toolboxes (Bingen Yang

(Structural Dynamics and Probabilistic Analyses for Engineers (Giora Maymon

(Structural Dynamics and Vibration in Practice – An Engineering Handbook (Douglas Thorby

(Structural Dynamics for Structural Engineers (Gary C Hart and Kevin Wong

(Structural dynamics – Theory and Computation (Mario Paz and William Leigh

(System Dynamics 4th Edition (Katsuhiko Ogata

Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads (T. Balendra

دینامیک سازه (دکتر مقدم)

دینامیک سازه (دکتر فیوض)

حل تمرین دینامیک سازه

حسین حجتی

PhD Student

نوشته های مشابه

دانلود رایگان راهنمای AISC

برای دانلود مستقیم بر روی راهنمای مد نظر کلیک کنید  Base Plate and Anchor Rod Design Steel and Composite Beams…

دانلود منابع درس اجزاء محدود

شما همراهان گرامی گروه آموزشی چشمه  میتوانید کتابهای زبان اصلی، جزوات و مثال های مربوط به درس اجزاء محدود را…

نظری بدهید