در حال آماده سازی

محصولات

آخرین محصولات

دیوار برشی بتنی

صحت سنجی دیوار برشی بتنی با میلگرد GFRP

دیوار برشی بتنی در این پژوهش به‌منظور بررسی عددی رفتار دیوارهای برشی بتنی به روش اجزاء محدود، یک نمونه آزمایشگاهی از دیوار برشی بتنی دارای میلگرد GFRP مربوط به پژوهش نیره محمد و همکاران در سال 2014 در کانادا، تحت اثر بارگذاری یکنواخت با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی در... مشاهده توضیحات محصول »

قالب فروشگاهی

قالب شرکتی

نظری بدهید