استخراج داده نمودار

توضیحات محصول

در این فیلم آموزشی شما با نحوه استخراج داده از منحنی داخل کتاب، مجله، مقاله و غیره آشنا خواهید شد.
سه روش به شما آموزش داده شده است

روش اول استفاده از نرم افزار Get Data 

  • این روش یکی از ساده ترین روش ها جهت استخراج انواع نمودار میباشد که با کددار کردن تصویر به راحتی مختصات هر نقطه از آن را میتوانید استخراج کنید

روش دوم استفاده از نرم افزار Plot Digitizer

  • این نرم افزار هم مانند نرم افزار Get Data عمل میکند و شما به راحتی میتوانید یک عکس را به دیتا تبدیل کنید. هر از چند گاهی دانشجویانی به بنده اطلاع میدهند که کرک نرم افزار Get Data روی سیستم آنها کار نمیکند و به همین جهت کار با این نرم افزار که مشابه روش اولی است آموزش داده شده است.

روش سوم مقایسه مستقیم نتایج

  • این روش برای نمودارهایی مناسب است که دارای تعداد خطوط و پیچیدگی زیادی است و استخراج تک تک این خطوط با دو روش بالا کار زمانبری باشد. برای مثال جهت صحت سنجی نمونه نرم افزاری با مدل آزمایشگاهی یک مقاله، استخراج منحنی هیسترزیس از روی یک عکس که دارای تعداد نقاط زیادی است با دو روش بالا تقریبا زمانبر است و بهتر است منحنی کار شما مستقیم با عکس منحنی نمونه آزمایشگاهی مقایسه شود.


جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری سازه

More Information

در صورت عدم آشنایی با نرم افزار اجزا محدود آباکوس می توانید با پکیج های زیر با نحوه مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار آباکوس آشنا شوید و همچنین در صورت نیاز آموزش اختصاصی برای شما تهیه می شود.

تحلیل سریع دیوار برشی فولادی در آباکوس

آموزش طراحی اولیه (دستی) دیوار برشی فولادی

آموزش صحت سنجی دیوار برشی فولادی 3 طبقه در آباکوس

نظری بدهید