دیوار برشی فولادی موجدار

توضیحات محصول

دیوار برشی فولادی موجدار | چکیده

در سال 2013 امامی و همکاران به بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار به صورت قائم و افقی پرداختند. در این فیلم آموزشی، به منظور مدل سازی تمام المان های مرزی و ورق فولادی در نرم افزار ABAQUS، از المان پوسته ای (S4R) استفاده شده است که یک المان چهار گرهی دو انحنایی با انتگرال گیری کاهش یافته می باشد. هر گره از این المان 6 درجه آزادی یعنی 3 درجه آزادی دورانی و 3 درجه آزادی انتقالی دارد. همچنین به منظور در نظر گرفتن نقص اولیه در مدل، قبل از تحلیل مدل اصلی یک تحلیل کمانشی انجام شده است.

نمونه آزمایشگاهی و مدل اجزاء محدود دیوار برشی فولادی موجدار

در شکل های زیر مشخصات هندسی نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی موجدار با جهت موج قائم و همچنین نمونه عددی مدلسازی شده در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس نشان داده شده است.

نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی موجدار

صحت سنجی نمونه آزمایشگاهی

مدل اجزاء محدود

مش بندی مدل عددی


مقاله نمونه مذکور را میتوانید به صورت مستقیم در قسمت پایین دانلود کنید.

Experimental study on cyclic behavior of trapezoidally corrugated steel shear walls

همچنین در اسلایدر بالا میتوانید مقایسه بین منحنی هیسترزیس آزمایشگاهی با مدل اجزای محدود را مشاهده کنید.


آنچه در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید کرد..

 • آشنایی با نحوه استخراج داده های مورد نیاز از مقاله.
 • آشنایی با نحوه مدل سازی المان های تشکیل دهنده دیوار برشی فولادی موجدار با جهت موج قائم.
 • آموزش نحوه تولید منحنی تنش کرنش برای فولاد های مختلف.
 • آشنایی با نحوه ساخت، تعریف و اختصاص مشخصات مصالح به مدل.
 • آموزش نحوه ساخت بارگذاری چرخه ای جهت اعمال به مدل اجزاء محدود.
 • آموزش تنظیمات مربوط به تحلیل هیسترزیس و تعریف خروجی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس.
 • آموزش معرفی شرایط مرزی  و اعمال بار به مدل.
 • آموزش تحلیل کمانشی.
 • آموزش نحوه پارتیشن بندی و مش بندی اجزای مدل.
 • آموزش نحوه مشاهده خروجی ها و تنظیمات گرافیکی.
 • مقایسه نتایج

  محتوای پکیج آموزشی دیوار برشی فولادی موجدار

  • فیلم آموزشی (از مطالعه مقاله تا مقایسه نتایج) دیوار برشی فولادی موجدار با جهت موج قائم
  • فایل آباکوس صحت سنجی ورژن 6.14.1
  • فایل اکسل مشخصات مصالح
  • فایل اکسل مشخصات بار چرخه ای
  • فایل اکسل مقایسه نتایج

  جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

   09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

  More Information

  دانلود نرم افزار آباکوس

  فیلم آموزشی تحلیل دیوار برشی فولادی در آباکوس

  فیلم آموزش مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی نیمه مقید در آباکوس

  || انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید