مهندسی پی

توضیحات محصول

ضریب اطمینان در مهندسی پی  در محدوده 2-4 قرار داشته که ناشی از اهمیت پی در سازه و عواقب غیر قابل جبران آن بر اثر خرابی،  طبیعت ناهمگون خاک و مشکلات اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی  و محدودیت های تئوریها و روشهای تعیین توان باربری و نشست خاکها می باشد. مهندسي پي هنر بکارگيري علوم ژئوتکنيک، سازه و قضاوت مهندسي براي طراحي و انتخاب فونداسيون مناسب مي باشد.

تهیه شده توسط: دکتر ابوالفضل اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی عمران

مهندسی پی

مهندسی پی

فهرست مطالب

1- کلیات

2-مبانی تحلیل و طراحی

3-پی های نیمه عمیق

4- بهسازی به عنوان مکمل پی سازی

5-پژوهش های موردی CPT-FCV

7-منابع در مهندسی پی

8-جمع بندی


تعداد اسلاید: 165

دانلود پروژه انواع سازه نگهبان

More Information

نظری بدهید