اتصال تیر به ستون با کابل پس تنیده

توضیحات محصول

چکیده

خلاصه فایل سمینار دیوار برشی فولادی مرکزگرا. لرزه خيزي كشور ايران و اهميت طراحي مقاوم سازه ها در برابر نيروهاي جانبي از اموري حياتي براي آينده و توسعه ايراني پايدار است. طراحان كشور هميشه با نيروهاي ثقلي و نحوه طراحي مقاوم براي اين چنين نيروهاي آشنايي كافی داشته و به خوبي اين امر را بجا آورده اند. آثار تاريخي حاكي از سابقه ي ديرينه سازندگان ايراني در اين عرصه مي باشد.درسالهاي اخير با توجه به توسعه شهرها و ترقي ساخت و ساز در هر گوشه از كشور، لزوم توجه به مساله زلزله و در ساختمانهاي بلند مرتبه اهميت دادن به نيروي باد را براي طراحان مسئله اي جدي ساخته است.


مقدمه

دیوار برشی فولادی مرکزگرا (SC-SPSW) یک سیستم مقاوم در مقابل نیروهای جانبی است که قادر به تحمل مقدار متوسط تا شدید زلزله با قابلیت مرکزگرایی کامل می باشد خسارت های ناشی از آن را در صفحه جان متمرکز کرده که این صفحات به راحتی قابل تعویض می باشند. دیوار برشی فولادی مرکزگرا از صفحات جان برای فراهم کردن اتلاف انرژی و مقاومت جانبی اولیه سیستم بهره می برد در حالیکه قاب مرزی از اتصالات تیر به ستون پس تنیده استفاده می کند تا مرکزگرایی را فراهم کند و آسیب های وارد به قاب را کاهش دهد.

سمینار دیوار برشی فولادی مرکزگرا

سمینار دیوار برشی فولادی مرکزگرا

سمینار دیوار برشی فولادی مرکزگرا شامل موارد زیر می‌باشد :

فصل اول : مقدمه

۱-۱- مقدمه

۱-۲- معرفی دیوار برشی فولادی

۱-۳- میدان کششی قطری

۱-۴- مزایای دیوار برشی فولادی

۱-۵- مزایای دیوار برشی فولادی نسبت به دیوار برشی بتنی

فصل دوم : استفاده از دیوار های برشی فولادی

۲-۱- استفاده از دیوار های برشی فولادی

۲-۲- ساختمان ۲۰ طبقه در توکیو

۲-۳- ساختمان ۵۱ طبقه در توکیو

۲-۴- هتل ۳۰ طبقه در تگزاس

۲-۵- بیمارستان ۶ طبقه در کالیفرنیا

۲-۶- دیوار برشی فولادی با نقطه تسلیم پایین در ژاپن

۲-۷- مرکز درمانی چارلستون

۲-۸- ساختمان کتابخانه ایالتی اورگان

فصل سوم : مطالعات آزمایشگاهی روی دیوار برشی فولادی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مطالعات نظری و آزمایشگاهی

۳-۲-۱- بررسی های انجام شده در کانادا.

۳-۲-۲- بررسی های انجام شده در ژاپن

۳-۲-۳- بررسی های انجام شده در انگلیس.

۳-۲-۴- بررسی های انجام شده در امریکا

فصل چهارم : بررسی دیوار برشی فولادی تقویت شده قطری

فصل پنج : بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو دیوار برشی فولادی

۵-۱- بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو دیوار برشی فولادی

فصل ششم : رفتار قاب فولادی مهار بندی شده مرکزگرا

۶-۱- رفتار قاب فولادی مهار بندی شده مرکزگرا

فصل هفتم : اتصالات خمشی مرکزگرا

۷-۱- مقدمه

۷-۲- بررسی های انجام شده در مورد اتصالات مرکزگرا

۷-۲-۱- بررسی های انجام شده توسط Garlock

۷-۲-۲- بررسی های انجام شده توسط Christopoulos

۷-۲-۳- بررسی های انجام شده توسط Chou.

۷-۲-۴- بررسی های انجام شده توسط Rojas

۷-۲-۵- اتصال NewZ-BREAKSS

۷-۲-۵-۱- مدل سازی در AP2000

فصل هشتم : دیوار برشی فولادی مرکزگرا

۸-۱- مقدمه

۸-۲- رفتار دیوار برشی فولادی مرکزگرا و ملاحضات طراحی

۸-۲-۱- اصول اساسی سیستم دیوار برشی فولادی مرکزگرا

۸-۲-۲- لنگرهای تیر

۸-۲-۳- بسط نیروهای برشی و محوری تیر

۸-۳- مقایسه با نتایج تحلیل پوش اور

۸-۴- ملاحضات طراحی اتصالات مرکزگرا

۸-۴-۱- توزیع لنگر بر روی تیر

۸-۴-۲- پستنیدگی اولیه و سختی هدف

۸-۴-۳- ظرفیت لنگر کاهش یافته و افت پستنیدگی

۸-۵- طراحی بهینه

۸-۶- روش های طراحی اتصال

۸-۷- نتیجه گیری

فصل نهم : آزمایشات انجام شده بر روی دیوار برشی فولادی مرکزگرا

۹-۱- مقدمه

۹-۲- آزمایش شبه استاتیکی

۹-۲-۱- نتایج حاصل از آزمایش شبه استاتیکی

۹-۳- نمونه دارای نوار های قطری

۹-۴- آزمایش میز لرزان

۹-۴-۱- نتایج حاصل از آزمایش میز لرزان

۹-۵- نتیجه گیری

۹-۶- آزمایش شبه دینامیکی

۹-۶-۱- مقدمه

فصل دهم : دیوار برشی فولادی مرکزگرا متصل به تیر

۱۰-۱- عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی مرکزگرا متصل به تیر تنها

۱۰-۲- مقدمه

۱۰-۳- تیرها

۱۰-۳-۱- نیروی پستنیدگی در نقاط گهواره ای

۱۰-۳-۲- نیروی عمودی صفحه جان

۱۰-۳-۳- نیروی افقی صفحه جان

۱۰-۳-۴- نیازهای تیر ترکیب شده

۱۰-۳-۵- تایید نیاز های تیر با تحلیل پوش اور

۱۰-۴- طراحی دیوار برشی فولادی مرکزگرا متصل به تیر تنها

۱۰-۵- نتیجه گیری

نتیجه گیری

مراجع


برای دانلود فیلم آموزش صحت سنجی دیوار برشی فولادی مرکزگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس اینجا کلیک کنید


جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More information


پکیج های آموزشی در این زمینه

فیلم آموزش مدلسازی دیوار برشی فولادی مرکزگرا در آباکوس 6.14.1

فایل صحت سنجی دیوار برشی مرکزگرا 2

فیلم آموزش مدل سازی دیوار برشی مرکب در آباکوس 6.14.1

فایل آباکوس (ورژن 6.14.1) دیوار برشی فولادی مرکزگرا

آموزش طراحی اولیه دیوار برشی فولادی 1

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید