Cyclic behavior of seesaw energy dissipation system with steel slit dampers

توضیحات محصول

مقدمه

در این فیلم آموزشی شما با نحوه مدل سازی و تحلیل سیستم الاکلنگی دارای میراگر تسلیمی شیار دار آشنا خواهید شد. برای مدل سازی از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس ورژن 6.14.1 استفاده شده است که میتوانید این نرم افزار را از داخل سایت تهیه کنید. در این فیلم آموزشی برای مدل سازی تیر و ستون و مهاربند از المان wire، برای مدل سازی سیستم الاکلنگی از المان Shell و در نهایت برای مدل سازی میراگرهای تسلیمی دارای شیار از المان Solid استفاده شد. برای آموزش و مدل سازی از نمونه آزمایشگاهی  Hiroshi Tagawa و همکاران که در سال 2016 مورد بررسی قرار دادند استفاده شده است.

دانلود مقاله

سیستم الاکلنگی دارای میراگر

سیستم الاکلنگی دارای میراگر یک سیستم نوین سازه ای می باشد که به منظور متمرکز کردن خرابی در یک سری المان خاص طراحی شده است. این سیستم شامل قاب مرزی، مهاربند، الاکلنگ و میراگر تسلیمی دارای شیار می شود که در این سیستم خرابی ها در میراگرهای تسلیمی متمرکز می شود.

 • استفاده از شکل پذیری و قابلیت جذب انرژی در سازه بر اساس کاهش نیروهای طراحی لرزه ای برای بکارگیری رفتار غیر خطی اعضا و جذب انرژی در اثر تغییر شکل های پلاستیك در آیین نامه های متداول توصیه شده است. این عملکرد بر اساس بکارگیری اصول طراحی ظرفیت قابل دستیابی در اعضای اصلی سازه می باشد.
 • طراحی بر اساس شکلپذیری باعث خواهد شد که ساختمان در هنگام زلزله متوسط و قوی دچار تغییر شکل های زیاد گردند.
 • تغییر شکلهای پلاستیک موجب بوجود آمدن مفاصل پلاستیک به صورت موضعی در نقاطی از سازه می گردد.
 • گسترش مفاصل پلاستیک و گسترش آسیب در کل سازه باعث میشود که سازه های طراحی شده بر اساس آیین نامه پس از زلزله متوسط و شدید ناکارآمد گردند که باید آن را تخریب و بازسازی کرد.
 • استفاده از سیستم های نوین جهت کاهش خسارت لرزه ای و داشتن سازه های تعمیرپذیر امری ضروری می باشد. یکی از روش های کنترل ارتعاش لرزه ای و داشتن سازه های تعمیرپذیر بکارگیری سیستم الاکنگی دارای میراگر می باشد. این امر موجب تمرکز آسیب در اجزای میراگر می شود.

 

نمونه آزمایشگاهی سیستم الاکلنگی دارای میراگر تسلیمی دارای شیار

نمونه آزمایشگاهی سیستم الاکلنگی دارای میراگر تسلیمی دارای شیار

توزیع تنش در سیستم الاکلنگی دارای میراگر تسلیمی دارای شیار

توزیع تنش در سیستم الاکنگی دارای میراگر

مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی میراگر تسلیمی دارای شیار در سیستم الاکلنگی

مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی سیستم الاکنگی دارای میراگر

آنچه در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید کرد

 • آموزش نحوه صحیح استخراج دیتا از مقاله و رفرنس های موجود
 • آموزش پیشرفته آباکوس
 • آموزش مدل سازی المان های تشکیل دهنده اجزاء سیستم
 • آموزش نحوه معرفی و اختصاص مصالح
 • آموزش نحوه اعمال بار و شرایط مرزی
 • آموزش نحوه ایجاد صحیح قیود جهت ایجاد حرکت گهواره ای
 • آموزش مش بندی و پارتیش بندی
 • آموزش تنظیمات حلگر استاندارد
 • آموزش نحوه خروجی گرفتن و آشنایی با انواع خروجی های مورد نیاز
 • مقایسه نتایج

محتوای پکیج آموزشی

 • فایل آباکوس ورژن 6.14.1 مدل اجزاء محدود سیستم الاکنگی دارای میراگر
 • فایل اکسل مشخصات مصالح، بارگذاری و مقایسه نتایج منحنی هیسترزیس
 • فیلم آموزشی مربوط به پروژه به صورت صفر تا 100
 • فایل مقالات رفرنس

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

آموزش مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار SAP2000

دانلود نرم افزار آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید