/ در کنفرانس / توسط
آخرین زمان ویرایش:

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی در شهر ایلخچی برگزار می شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

گروه آموزشی چشمه

شهر برگزاری: ایلخچی
محورهای بخش معماری
مباحث نظری معماری
نقـــــــــد معماری
هویت در معماری
طبیعت و معماری
مذهب و معـماری
فلسفه و معماری
انسان و معـماری
جامعه و معـماری
فرایند طراحی معمــــاری
آینده پژوهی در معمــاری
سبک شناسی معمـاری
روش تحقیق در معمـاری
زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمـــاری
مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان
فرهنگ و بازپروری فرهنـگی در معماری
الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها
شاخه­ ها و رویکردهای معماری بومی

معماری داخلــــی
تزئینات و معمـاری
معماری هوشـمند
معماری اسلامــی
معماری پارامتریک
معماری منظـــــــر
معماری سلامـــت
معماری خیابانــی
اکوتوریــــــــــــــــسم و معماری
گرافیک محیطـــــــــی و معماری
طراحی صنعتـــــــــی و معماری
مرمـــــت و باز زنده سازی بنـــــا
روانشناسی محیطی و معماری
فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز
فن آوری ها و مصالح سنتی و بومی ساخت و ساز
چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها)

اخلاق حرفـــــــــــه ای
پدافند غیرعـــــــــــامل
هویت معماری معاصــر
معماری معاصر ایــــران
گردشـــگری و معماری
انـــــــــــرژی و معماری
بازسازی پس از سانحه
آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری
مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری
ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری
استانداردســـازی بومی مصالح در معماری
سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)
گردشــــــگری و معماری (تأثیر، آسیب شناسی و راه کارها)
فعالیت های نهـــــــادهای شهری در چشم انداز تبریز ۲۰۱۸
نقش نهادهای سیاست گذاری و کنترل کننده طراحی و اجرا
محورهای بخش شهرسازی
مباحث نظری شهرسازی
نظریه ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
شیــــــــوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری
طرح ها و نگـــــــــــــــرش های نو در مسائل شهری
شاخه ها و رویکردهای شهرسازی
پایــداری شهری
هویــــت شهری
اکولوژی شهری
امنیت اجتماعی
تعامــــلات اجتماعی
فن آوری اطلاعــــات
شهرسازی اسلامی
روانشناسی محیطـــــی
تاریخ شـهر و شهرسازی
زیبایی شناســی شهری
الگوهای بومی و اقلیمی
سرمایه انسانـــــی و اجتماعــــی
محورهای آزاد مرتبط با شهرسازی
چالش­ها و مسائل شهرسازی (آسیب­ شناسی و راه­کارها)
گردشــــــــــــــگری
شهرنشیـــــــــــنی
مدیــــــریت شهری
طراحــــــی شهری
حقـــوق شهروندی
شهرهای هوشمند
فن آوری های نوین
سیما و منظر شــــهری
ضوابط و قوانین شهری
سکونت گاه و مســـکن
بافت فرسوده و حاشیه نشینــــــــــــــی
برنامه ریزی کالبدی، شهری و منطقه ای

حسین حجتی

PhD Student

نوشته های مشابه

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شمال -معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  برگزار…

کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین

در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این…

نظری بدهید